הסטים שלנו כוללים אתרוג, לולב, הדס, מאגד(קושיקלך) ונרתיק המחולקים לפי רמת הידור. 
הלולבים שלנו גדלים במטעי קיבוץ מירב, ממויינים בקיבוץ ע״י נציג מהודרי ונציג בד״ץ העדה החרדית.

האתרוגים שלנו הינם אתרוגי גוטליב הידועים בצורתם היפה ובכשרותם המהודרת.

ההדסים שלנו משולשים וגדלים בחלקה יחודית למרגלות הגלבוע.

והערבות ערבות נחל ארצישראליות.