'מהודרי' - מכירת ארבעת המינים, הוקמה ע"י משפחת הרמן הירושלמית לפני כעשרים שנה. היה זה בעקבות הנהגתו של הסבא רבי מנחם ז"ל לחזר אחר ארבעת המינים הכי מהודרים והכי יפים. מסופר עליו שלפני כ-70 שנה, בירושלים של אז, שכידוע סבלה ממחסור ועוני, באחד הימים כאשר היה אברך צעיר בשנת נישואיו הראשונה, הבחין בחנות אתרוגים בה מוצב אתרוג מיוחד במינו וביופיו. סבא חפץ כמובן לרכשו בכסף מלא, אולם בעל החנות סירב למכור לו, בטענה שאתרוג כזה הוא שומר רק לרבנים גדולים, ולא לאברך פשוט כמוהו. אולם סבא לא ויתר לו, וכשראה המוכר שהוא מתעקש, נקב במחיר מפולפל, מתוך מחשבה להניא אותו מכך. לסבא אכן לא היתה אפשרות כספית לרכשו, אולם הוא הציע לו "דיל". היה זה בתקופת הצנע, כשמוצרי המזון היו בצמצום רב, אולם להורי סבא היתה חנות עופות במחנה יהודה. אז, הציע לו סבא את מעט הכסף שהיה ברשותו, והוסיף לעסקה גם כמה עופות יקרי ערך. כמובן שלהצעה כזאת לא יכול היה המוכר לסרב, וכך עבר האתרוג המהודר לרשותו של סבא מנחם. עוד מסופר עליו, שכאשר היה רואה בשוק לולב מהודר או אתרוג יפה, מיד מיהר לקנותו. אולם לא הסתפק בכך. למחרת יצא לסיבוב נוסף, וכשגילה על השולחן מינים מהודרים יותר מהקודמים, מיהר לרכוש גם אותם, וכך הצטברה אצלו כמות נכבדה של אתרוגים, לולבים והדסים מובחרים ויפים. משפט ידוע נאמר על הסבא, שאצלו ארבעת המינים זה לא בדרגה של צומח אלא בדרגת 'חי'.

המשפחה ממשיכה את מסורת הסבא

במשך השנים, גדלה המשפחה והסבא הזקין. בני המשפחה רצו ללכת בעקבות הסבא, וכך התגייסו כולם למשימה להשיג לסבא ארבעה מינים מובחרים ומיוחדים. בתחילה הגיעו לחנויות השונות וביקשו מהמוכר להראות להם את הסחורה שהוא מחביא 'מתחת לשולחן'... בהמשך הלכו לפרדסי האתרוגים ולשדות ההדסים, ואפילו נסעו לצפון לקטוף לולבים בעצמם, והצליחו ליצור "קשרים" עם בעלי מטעים, הכל כדי להשיג לסבא מינים ברמה גבוהה. כך הצטברו כל המינים המובחרים בבית, כאשר הסבא בוחר לעצמו את המינים הכי טובים ולאחר מכן נעשתה החלוקה בין הבנים והנכדים. גם לאחר החלוקה, נשארה בבית כמות מסוימת של סחורה, ואנשי סוד ידעו שאפשר לבוא לסבא לבקש ממנו לרכוש לעצמם את מה שהוא לא לקח, באמרם "מה שאצל הסבא בדיעבד אצלנו זה לכתחילה שבלכתחילה". 

 

הביקוש הלך וגבר

חלפו שנים, וקהל הפונים הלך וגדל וביניהם רבנים חשובים, אך הסבא כבר לא יכול היה לעמוד במעמסה, וכך נכנס הנכד אלעד לתמונה וסייע למכור את הסחורה הרבה והקל על הסבא, הודות למערכת רכישת הסחורה המובנית עם "הקשרים הנכונים" בכל מקום. מכאן ואילך הכל היסטוריה... השמועה פשטה לה כנפיים גם מחוץ לארץ הקודש, וכולם בקשו לרכוש את המינים המיוחדים. "מהודרי" מייצאת כיום סחורה לקהילות רבות בארץ ולרוב הקהילות בחו"ל, כבר יותר מעשור, והביקושים ב"ה רק הולכים וגוברים. השנה, תוכל גם אתה להצטרף לאנשים שאצלם ארבעת המינים זה לא צומח, זה 'חי'...